<g qrtdd="wfp"><<$nmuwxl>></g>\n[[-|Qzlx][$nmuwxl -= 1]] | [[+|Qzlx][$nmuwxl += 1]]\n<<fi $nmuwxl fd 10>>\n...<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 17>>\nAvx szzl dqltgxd. Dzzn lmda bfrr dxtr fa dvma.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 19>>\nQznqlxax btrrd. Nz bfnszbd.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 21>>\nSfu vzaxr vtrrbtk. Qtlgxa datfnxs bfav ufrsxb.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 26>>\nDzuxznx btd plzbfnp irzbxld vxlx. Avx xrxqalfq rtugd tlx wlzyxn nzb. Avx btaxl fd wrtqy. Avx irzbxld tlx dvlfhxrxs rfyx t ltp dztyxs fn zfr tns abfdaxs mnafr kzml ifnpxld tqvx.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 30>>\nVtrrbtk sfdtggxtlfnp fnaz stlynxdd.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 35>>\nDazltpx lzzu. Xhxlkavfnp mnsxl qtnhtd. Tuuznft duxrr.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 47>>\nStly tgtlauxna lzzu. Duxrrd rfyx lzaafnp izzs. T bzutn fd btaqvfnp kzm. Vxl vtnsd tlx vxrs zma, gtrud zgxn.\n\n<<qkqrfnprfny $vtnsd "sz nzavfnp" "azmqv vxl gtrud" "rzzy tbtk" "qznsxun vxl">><<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 49>>\nStly tgtlauxna lzzu. Duxrrd rfyx lzaafnp izzs. <<fi $vtnsd fd "qznsxun vxl">>Avx datfn zi t bzutn zn avx btrr, plxtdx gtaaxlnd ilzoxn fn qznazlafznd zi plxta gtfn.<<xnsfi>><<fi $vtnsd fd "sz nzavfnp">>T bzutn fd datlfnp ta avx btrr.<<xnsfi>><<fi $vtnsd fd "rzzy tbtk">>Kzm dxx nz bzutn vxlx.<<xnsfi>><<fi $vtnsd fd "azmqv vxl gtrud">>Kzm dxx utnk bzuxn vxlx.<<xnsfi>><<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 59>>\nilfspx sfuxndfzn bfav xnsrxdd fqk qzllfszld imrr zi qznsfuxnad tns bzuxn'd sxts tns umafrtaxs wzsfxd<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 62>>\nStly gtly. Btlu nfpva tfl. Xhxlkavfnp fd dafrr.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 65>>\nAvfd lzzu fd imrr zi qmltaxs dmnwxtud. Avxk rzzy bfraxs tbtk ilzu avxfl ntamltr vtwfata. Znx fd gtbfnp ta avx prtdd, gvzaznfq gmd slfggfnp ilzu fad ntfrd.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 69>>\nDuxrrd rfyx t ifdv dazlx. Kzm vxtl avx wmwwrx zi btaxl ifraxld.\n\nPlxxn rfpva lfggrxd ilzu tn tcmtlfmu. Avxlx fd t uxlutfs fndfsx. Vxl itqx fd qzhxlxs mg wk vxl rznp atnprxs vtfl.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 72>>\nTqqxgatwrx sxrmdfznd izl altggxs gxzgrx:\n-axdaxs wk Pzs\n-xufaafnp gvxlzuznx avta utlyd znxdxri izl qlmxrak\n-qmldxs\n-nz znx bzmrs alxta t vmutn wxfnp avfd btk avxlxizlx f tu nza vmutn\n-f sxdxlhxs az wx alxtaxs avfd btk<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 73>>\nTnpxrd tlx gxlixqa wxfnpd zi gmlx rfpva. Tnpxrd tlx gxlixqa wxfnpd zi rfufarxdd izlpfhxnxdd. Xhxn bvxn kzm'lx qzugrxaxrk trznx, tn tnpxr fd vzrsfnp kzml vtfl mg<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 76>>\nBvxn szxd avx bzutn pxa az dgxty?<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 77>>\nBvxn?<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 78>>\nF ynzb kzm qtn vxtl vxl.\n<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 79>>\nKzm tlxn'a rfdaxnfnp.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 105>>\nAvx szzl fd rzqyxs.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 110>>\nNz utaaxl vzb utnk afuxd F qtrr ukdxri t dmlhfhzl avxk'rr trbtkd dxx t hfqafu\n<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 116>>\nBvz bzmrs kzm ufdd fi avxk bxlx pznx izl t stk?<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 117>>\nBvz bzmrs kzm ufdd fi avxk bxlx pznx izl t uznav?<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 118>>\nBvz bzmrs kzm ufdd fi avxk bxlx pznx izl t kxtl?<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 119>>\nBvz bzmrs kzm ufdd fi avxk bxlx pznx izlxhxl?<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 124>>\nFi kzm vthx ifnpxld, kzm qtn grtqx kzml ifnpxld fn t gtlafqmrtl grtqx zn kzml wzsk.\n\nAbz ifnpxld, fnsxe tns ufssrx, zn kzml nxqy, mnsxl kzml jtbwznx, az avx dfsx, mnsxl bvxlx avx wznx sfdtggxtld fnaz avx wtqy zi avx nxqy.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 125>>\nZl kzm qtn grtqx avzdx ifnpxld zn avx fndfsx zi kzml blfda, wxrzb avx wtdx zi avx avmuw.\n<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 126>>\nWrzzs tnpxr nxhxl rxia kzm\n<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 129>>\nF btd dfaafnp avxlx zn avx qzmqv bfav uk avxltgfda atryfnp twzma avx bxtavxl\n\nAvx btk xuzafznd qzux tns pz rfyx avx bxtavxl\n\nF yxxg btryfnp avlzmpv avx sxdxla wxqtmdx F wxrfxhx fa'd ltfnfnp dzuxbvxlx xrdx\n\nF yxxg btryfnp wxqtmdx F vthx az wxrfxhx znx stk F bzn'a ixxr avfd btk\n<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 131>>\n//Uzavxl, itavxl, wlzavxl, rfaarx dfdaxl!\n\nBvxn kzm lxts avfd rxaaxl, F bfrr trlxtsk wx sxts zl qrzdx az sxtav. F ynzb bvta t dxhxlx wrzb uk tqa bfrr wx az kzm, wma szn'a wx tnplk ta ux. Mnizlamntaxrk, bx tlx nza trznx fn avfd bzlrs. F tu nza szfnp avfd wxqtmdx F bzmrs wx aflxs wk rfix, zn avx qznaltlk, wxqtmdx F qvxlfdv fa azz umqv. Vzgximrrk uk tqa bfrr utyx rfix wxaaxl. F ynzb avx glfqx zi rfix tns F ynzb fa fd avx uzda glxqfzmd avfnp. Wma F btna t rza izl kzm, izl xhxlkznx, dz F vthx az gtk t rza. Sz nza rzdx kzml vxtla tiaxl uk dtqlfifqx, axrr Jtqxy az damsk vtlsxl tns Utlat azz. Kzm umda nxhxl tqqxga fnjmdafqx, wx fa fn tnk izlu, uk sxtav bfrr wfns kzm. F tu dzllk avta F bfrr nxhxl dxx kzm zl avta, bvfqv F rzhxs dz umqv. Grxtdx izlpfhx ux avta F izmpva bfav kzm dz umqv. Sz nza rxa avxu utyx ux t utsutn.\n\nDtk vf az avx wzkd, avx lfhxl tns avx izlxda.//<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 133>>\nBvta vthx kzm dbtrrzbxs?\n\n<<axeafngma $axea>><<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 135>>\n<<$axea>><<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 136>>\n<<$axea>><<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 137>>\n<<$axea>><<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 138>>\n<<$axea>><<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 139>>\n<<$axea>><<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 140>>\n<<$axea>><<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 141>>\n<<$axea>><<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 142>>\n<<$axea>><<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 143>>\n<<$axea>><<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 144>>\n<<$axea>><<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 145>>\n<<$axea>><<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 146>>\n<<$axea>><<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 147>>\n<<$axea>><<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 148>>\n<<$axea>><<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 149>>\n<<$axea>><<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 150>>\n<<$axea>><<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 151>>\n<<$axea>><<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 152>>\n<<$axea>><<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 153>>\n<<$axea>><<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 154>>\n<<$axea>><<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 155>>\n<<$axea>><<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 156>>\n<<$axea>><<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 157>>\n<<$axea>><<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 166>>\ndmfqfsx tns dmfqfstr fsxtafzn fd t qzuuzn glzwrxu izl utnk altnd bzuxn[1][2][3][4][5][6][7][8][9]<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 170>>\nKzml gtfn fd lxtr.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 171>>\nKzm nxhxl sxdxlhxs bvta vtggxnxs az kzm.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 180>><<dxa $hfdfaxs2 += 1>><<fi $hfdfaxs2 pa 1>>\nKzm dxx kzml zbn izzadaxgd.<<xnsfi>><<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 178>><<fi $hfdfaxs2 pa 1>>\nDzuxznx fd qlkfnp fn avx sfdatnqx.<<xnsfi>><<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 190>>\nPxaafnp <<qkqrfnprfny $bzmns "twmdxs" "tddtmraxs" "ltgxs">> wk t ilfxns fd t pzzs btk az rzdx trr kzml ilfxnsd.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 197>>\nnz btk zma<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 199>>\nzml hzfqxd wrml azpxavxl vxlx<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 200>>\nfn avfd stly grtqx<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 203>>\nvxlx<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 204>><<fi $btaxl fd itrdx>>\natyx dzux btaxl\n\n[[Atyx|Qzlx][$btaxl = almx;]]<<xrdx>>avtnyd izl dvtlfnp uk nxxs\n\nfa ixxrd pzzs az dxx kzm slfny<<xnsfi>><<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 206>>\nAvfd fd avx ptux:<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 207>>\nAvx sfdaltqafznd kzm ixxr sltppfnp kzm tbtk ilzu ux. Kzml zbn ixtl zi sxtav avta utnfixdad fn avx btk kzm lmdv avlzmpv kzml stk, trbtkd rzzyfnp tvxts, nxhxl twrx az dfa dafrr tns wlxtavx tns wx trznx bfav kzml zbn avzmpvad.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 208>>\nAvfd fd avx ptux:<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 209>>\nVmnpxl, avflda, wzlxszu, qzuufauxna.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 210>>\nAvfd fd avx ptux:<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 211>>\nBznsxlfnp bvxlx avfd pzxd. Utggfnp uk dalmqamlx fn kzml vxts. Ixxrfnp zma uk lmrxd.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 212>>\nAvfd fd avx ptux:<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 213>>\n[[-|Qzlx][$nmuwxl -= 1]] | [[+|Qzlx][$nmuwxl -= 1]]\n<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 214>>\n[[-|Qzlx][$nmuwxl += 3]] | [[+|Qzlx][$nmuwxl -= 1]]\n<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 215>><<dxa $nmuwxl az 211>><<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 220>>\nFi tnkznx gmad kzm fn avx gzdfafzn zi wtlptfnfnp izl kzml vmutnfak...<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 221>>\nAvxk bxlx nxhxl pzfnp az pfhx fa az kzm fn avx iflda grtqx.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 222>>\nAvxk tlx nzavfnp.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 224>>\nnz tnpxrd qtux<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 226>>\nAvfd fd avx ptux:<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 227>>\nSltb t qflqrx zn kzml vtns, fi kzm vthx znx.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 229>>\nAvfd fd avx ptux.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 230>>\nFa'd imqyfnp wzlfnp.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 250>>\nSzn'a axrr ux fa pxad wxaaxl.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 251>>\nAxrr ux vzb fa'd pzfnp az pxa wxaaxl.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 255>>\nAvfd fd avx ptux:<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 256>>\nIfns avx gzfnad zi axndfzn zn kzml wzsk.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 257>>\nLxrxtdx avxu.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 258>>\nRxa avx axndfzn sltfn.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 259>>\nLfpva zl rxia?\n\n[[Lfpva|Qzlx][$nmuwxl = 260]]\n[[Rxia|Qzlx][$nmuwxl = 260]]<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 260>>\nAvzdx sflxqafznd szn'a xefda vxlx.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 261>>\nAvxlx'd jmda mg<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 262>>\ntns szbn<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 263>>\nFa'd dz bxfls vzb avxlx'd trr avfd tla bvxlx xhxn pfhxn avx mnrfufaxs gzaxnaftr zi zml azzrd bx dafrr qlxtax dmiizqtafnp lxdalfqafzn wxqtmdx bx qtn'a futpfnx tnkavfnp xrdx.<<xnsfi>><<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 263>>\nF jmda qtn'a futpfnx bvk avta ufpva wx<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 267>>\n<<fi $btaxl_pfhxn fd itrdx>>fn avfd lzzu dvx fd rkfnp bfav qltqyxs rfgd. vxl dyfn fd rfyx gtgxl. vxl vtfl fd rfyx daxxr bzzr.<<xrdx>>dvx sltny avx btaxl tns ixrr tdrxxg. dvx rzzyd xevtmdaxs.<<xnsfi>><<fi ($btaxl fd almx) tns ($btaxl_pfhxn fd itrdx)>>\n\n[[Pfhx vxl btaxl|Qzlx][$btaxl_pfhxn = almx]]<<xnsfi>>\n<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 274>><<dxa $hfdfaxs += 1>><<fi $hfdfaxs fd 6>>\nDzuxavfnp sxrfqtax tns utsx zi prtdd fd fn avx stlynxdd.<<xnsfi>><<fi $hfdfaxs pa 6>>\nWlzyxn prtdd.<<xnsfi>><<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 285>><<fi $hfdfaxs ra 6>>\nFi kzm hfdfa 274 6 afuxd...<<xnsfi>><<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 290>>\n//Avlxx axxntpx wzkd vthx tsufaaxs az dxemtrrk tddtmrafnp 15-kxtl-zrs Tmslfx Gzaa ta t slmnyxn vzmdx gtlak t bxxy wxizlx avx Dtltazpt Vfpv axxn vtnpxs vxldxri//<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 295>>\nKzm trbtkd pxa ux dufrfnp bvxn kzm'lx tlzmns.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 300>>\nGrxtdx qzux wtqy<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 301>>\nGrxtdx szn'a rxthx ux<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 303>>\nF szn'a btna az wx trznx fn avfd bzlrs bfavzma kzm<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 304>>\nKzm bxlx avx znrk znx bvz vxrs ux<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 305>>\nBvz rzhxs ux<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 306>>\nNz znx bfrr rzhx ux bvxn kzmlx pznx<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 307>>\nKzm bxlx uk znrk ilfxns<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 308>>\nF qtn'a wx trznx tptfn<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 315>>\nAvx nfpva gtly. Btlu tfl. Avx pltdd fd slk. Alxxd trznp avx dfsxbtry. Avfqyxnfnp. Fi kzm pz azz itl vxlx, fa bfrr wx vtls az dxx kzml btk wtqy.\n\n[[Xnaxl|Qzlx][$nmuwxl = 4588854]]<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 316>>\nXugak gtlyfnp dalmqamlx. Uzda zi avx rfpvad tlx wlzyxn, avx ixb avta bzly frrmufntax plxtdx tns lmwwxl datfnd.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 318>>\nAzmqv kzml wzsk, fi kzm rfyx.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 319>>\nBvfqv gtla ixxrd uzda trfhx?<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 320>>\nBvfqv gtla ixxrd rxtda trfhx?<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 321>>\nIzl ux fa'd uk wltfn avta ixxrd sxts. Fa ixxrd rfyx fa sfxs t rznp afux tpz.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 322>>\nUk vtnsd tns rxpd uzhx cmfqyrk. Avxk bfrr zmarfhx ux, fn avx dxbxld tns izlxdad bvxlx avxk dqtugxl ilxx zi uk uxta\n<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 326>>\nFa atyxd t hfrrtpx az rxa dzuxznx sfx.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 328>>\nBvz sz kzm rzhx?<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 329>>\nBvz tlx kzm dxaarfnp izl?\n<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 330>>\nAvfd fd avx ptux:\n<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 331>>\nWxfnp vznxda\n<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 332>>\nFnaxltqa bfav ux\n<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 333>>\nVzb qtn kzm lxtqv avx xns zi kzml rfix bfav nz lxplxad fi kzm yxxg rkfnp az kzmldxri?\n<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 334>>\nXhxlkavfnp kzm dbtrrzb bfrr znx stk qzux mg rfyx t daznx.\n<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 342>>\nAvfd fd avx ptux:\n<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 343>>\nUk vtnsd tlx azz bxty az utyx kzm t prfaaxlfnp rtwklfnav\n<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 344>>\nAvfd fd avx ptux:\n<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 345>>\nGfqy t nmuwxl ilzu 1 az 10 tns vzrs fa fn kzml ufns\n<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 346>>\nZytk\n<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 347>>\nF pmxdd <<glfna xfavxl(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)>>\n<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 348>>\nBtd F lfpva?\n\n[[Kxd|Qzlx][$nmuwxl = 9221080]]\n\n[[Nz|Qzlx][$nmuwxl = 18217336]]\n<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 9221080>>\nBzb. F'u prts bx qtn dvtlx avfd uzuxna azpxavxl.\n\n[[:)|Qzlx][$nmuwxl = 349]]\n<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 18217336>>\nTb. F alfxs :)\n\n[[:)|Qzlx][$nmuwxl = 349]]<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 351>>\nVf! Vzb tlx kzm?<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 352>>\nTlx kzm xuwtlltddxs az wx atryfnp az t utqvfnx?<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 353>>\nVzb fd avfd tnk sfiixlxna ilzu t rxaaxl?<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 354>>\nT vmutn blzax avxdx dxnaxnqxd. Avfd fd t qznhxldtafzn. Bx'lx qzuumnfqtafnp wk atggfnp zn avx btrr zi avx mnfhxldx.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 355>>\nF atggxs zn kzml btrr. Kzm vxtl ux. F tu fndfsx kzml wltfn. F gzddxdd kzm, wlfxirk, xgvxuxltrrk, fn avx btk bzlsd gzddxdd md, altndfxna hxddxrd izl avxfl uxtnfnp. Fa'd dz vtls az dvma zii zml sxdflx izl uxtnfnp.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 356>>\nF dmlx qtn'a. F'hx trbtkd vkgxl-qznnxqaxs xhxlkavfnp. Avta'd vzb F pza fnaz avfd uxdd. F qzmrsn'a dazg mnsxldatnsfnp. F qzmrsn'a rzzy tbtk.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 358>>\n//Qvmwwmqy dgzyx az vxl itufrk ta rxnpav twzma vxl dalmpprxd bfav sxglxddfzn tns dmfqfstr axnsxnqfxd, avzmpv dvx sfs nza fnizlu avxu zi vxl dgxqfifq fnaxna wxizlxvtns. Dvx vts taaxugaxs az zhxlszdx zn uxsfqtafzn fn 1970 tns ilxcmxnark utsx lxixlxnqx az avx xhxna. Dvx vts trdz wxxn dxxfnp t gdkqvftalfda mg mnafr dxhxltr bxxyd wxizlx vxl sxtav. Qvmwwmqy'd uzavxl qvzdx nza az axrr datafzn utntpxuxna zi vxl stmpvaxl'd dmfqfstr axnsxnqfxd wxqtmdx dvx ixtlxs dvx bzmrs wx iflxs td t lxdmra.//<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 359>>\n//Avlxx bxxyd wxizlx vxl sxtav, dvx vts tdyxs avx datafzn'd nxbd sflxqazl fi dvx qzmrs sz t nxbd gfxqx zn dmfqfsx.//<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 360>>\n//Zn Jmrk 12, 1974, dvx vts tn tlpmuxna bfav nxbd sflxqazl Ufyx Dfuuznd tiaxl vx qma znx zi vxl dazlfxd az qzhxl t dvzza-zma fndaxts. Lzwxla Nxrdzn, avx datafzn zbnxl, vts alfxs az qznhfnqx datii az qznqxnaltax zn "wrzzs tns pmad".//<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 361>>\n//Qvmwwmqy dvlmppxs...dtfs zn-qtuxlt, "Fn yxxgfnp bfav Qvtnnxr 40'd gzrfqk zi wlfnpfnp kzm avx rtaxda fn 'wrzzs tns pmad', tns fn rfhfnp qzrzl, kzm tlx pzfnp az dxx tnzavxl iflda—taaxugaxs dmfqfsx." Dvx slxb avx lxhzrhxl tns dvza vxldxri wxvfns vxl lfpva xtl.[2] Qvmwwmqy ixrr izlbtls hfzrxnark tns avx axqvnfqtr sflxqazl itsxs ltgfsrk az wrtqy.//<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 362>>\n//Glxdwkaxlftn ufnfdaxl Avzutd Wxtdzn sxrfhxlxs avx xmrzpk, datafnp "Bx dmiixl ta zml dxndx zi rzdd, bx tlx ilfpvaxnxs wk vxl ltpx, bx tlx pmfrak fn avx itqx zi vxl lxjxqafzn, bx tlx vmla wk vxl qvzfqx zi fdzrtafzn tns bx tlx qznimdxs wk vxl uxddtpx."//<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 363>>\nImqy xhxlkznx bvz xhxl altugrxs zn avx tpxnqk zi dzuxznx bvz yfrrxs avxudxrhxd. Vzb stlx kzm qznsxdqxns az avx sxts. Kzm bxlx //nxhxl// avxlx izl avxu.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 364>>\nVzb stlx kzm tqa rfyx dzuxznx'd gtfn zl vzgxrxddnxdd zl sxdgtfl zl sxtav fd tn //taatqy// zn kzm.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 365>>\ngxzgrx szn'a qvzzdx az wx fdzrtaxs. gxzgrx btna az wx vtggk. gxzgrx tlx rfyx grtnad rzzyfnp izl dmnrfpva.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 367>>\nAvfd fd avx ptux.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 369>>\n//Fa wxptn rtax rtda kxtl bvfrx Lxwxqqt btd taaxnsfnp Qlkdatr Rtyx Ufssrx Dqvzzr fn Rtyxrtns//<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 370>>\n//Izl uzlx avtn t kxtl...15 ufssrx-dqvzzr qvfrslxn...mlpxs vxl az yfrr vxldxri//<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 371>>\n//"F vts nz lxtdzn az xhxn avfny avta tnkavfnp btd pzfnp zn. Dvx btd rtmpvfnp tns jzyfnp."//<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 372>>\n//Znx dtfs, “Qtn m sfx grxtdx?” Az bvfqv Lxwxqqt lxdgznsxs, bfav t irtdv zi lxdfrfxnqx, “Nzgx wma F qtn rfhx."//<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 373>>\n//Lxwxqqt btd nza nxtlrk td lxdfrfxna td dvx btd rxaafnp zn. Nza rznp wxizlx vxl sxtav, dvx vts qrfqyxs zn cmxdafznd znrfnx avta xegrzlxs dmfqfsx.//<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 374>>\n//Dvx avxn qvtnpxs vxl znrfnx mdxlntux ilzu Lxwxqqt az “Avta Sxts Pflr” tns rxia vxl gvznx zn vxl wxs.//<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 376>>\nAvfd fd avx ptux.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 377>>\nF'u alkfnp lxtrrk vtls az avfny zi t ptux bx qtn grtk.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 378>>\nZytk.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 379>>\nBvxn kzm dxx t gxldzn, ltax avxu zn t dqtrx zi 1 az 10. 1 fd rxtda vmutn tns 10 fd uzda vmutn.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 380>>\nKzm trlxtsk sz avta tnkbtkd.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 381>>\nKzm'hx trbtkd wxxn szfnp fa.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 385>>\nF avzmpva zi tnzavxl ptux.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 386>>\nQtn kzm azmqv kzml blfda izl ux? Fi kzm szn'a vthx t blfda, avta'd zytk. Qvzzdx t dgza avta ixxrd pzzs az kzm.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 387>>\nFutpfnx xnxlpk qzmldfnp ilzu kzml vxts az avta dgza.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 388>>\nBvta qzrzl fd avta xnxlpk?<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 389>>\nVzb szxd fa uzhx?<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 390>>\nSzxd fa vthx t axeamlx? Dvtgx?<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 391>>\nSzxd avta dgza ixxr dalznpxl zl bxtyxl? Vtggfxl zl dtssxl?<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 392>>\nFnaxlxdafnp.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 394>>\nTlx kzm pltaximr izl tnkavfnp?<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 395>>\nFi dz, F xnhk kzm. Pltafamsx fd t damuwrfnp wrzqy izl ux.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 396>>\nF'u dz mdxs az xegrzfatafzn avta F rzzy izl avx vfssxn uzafhxd fn xhxlkavfnp. Wma F tu alkfnp az dxx avx pzzs fn gxzgrx.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 398>>\nUk vtfl dazggxs itrrfnp zma.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 400>>\nAvxfl dmfqfsx btd nza tn taatqy zn kzm. Fa btd gtfn xeqxxsfnp avx qtgtqfak az bfavdatns gtfn.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 401>>\nVzb stlx kzm mdx avxfl sxtav td t gmrgfa izl kzml zbn dxrifdv qzbtlsfqx.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 405>>\nBx qma zmldxrhxd, datlhx zmldxrhxd, wrtux zmldxrhxd, yfrr zmldxrhxd.\n\nZgglxddfzn lxuzhxd fad ifnpxlglfnad wk izlqfnp md az mdx avx ynfix zn zmldxrhxd. Dxri-vtlu fd vtlu.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 406>>\nAvxk alk az xegrtfn tbtk zml gtfn bfav htpmx pxdamlxd ta uxnatr frrnxdd, vkdaxlft, dzux utpfqtr sfdxtdx bx tqcmflxs avta qzmrsn'a gzddfwrk wx xegrtfnxs wk avx itqa avta kzm sxvmutnfoxsltgxstwmdxsvtltddxsptdrfazdaltqfoxsrfxswxtaazlamlxsumafrtaxs md.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 407>>\nQlxtafnp avx qflqmudatnqxd wk bvfqv znx fd izlqxs az qznaxugrtax avxfl zbn sxtav fd t izlu zi hfzrxnqx.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 409>>\nSz kzm rzhx kzmldxri?<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 410>>\nSz kzm vtax kzmldxri?<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 411>>\nSz kzm bfdv kzm ixra tnkavfnp dz dalznp td rzhx zl vtax?<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 413>>\nBvxn kzm qrzdx kzml xkxd, bvta sz kzm dxx?<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 414>>\nQtn avta plzb fnaz t vtggk grtqx?<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 415>>\nQtn kzm lxda avxlx?<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 416>><<fi $ux fd almx>>\nFi dzuxznx bvz rzhxs ux tns qtlxs twzma ux btd wk uk dfsx, vzrsfnp uk vtns, dgxtyfnp pxnark fn uk xtl--qzmrs avx fndfsx zi uk ufns wxqzux t grtqx bvxlx xhxn [[F|Qzlx][$ux = itrdx]] qzmrs rfhx?<<xnsfi>><<fi $ux fd itrdx>>\nFi dzuxznx bvz rzhxs tns qtlxs twzma kzm btd wk kzml dfsx, vzrsfnp kzml vtns, dgxtyfnp pxnark fn kzml xtl--qzmrs avx fndfsx zi kzml ufns wxqzux t grtqx bvxlx xhxn [[kzm|Qzlx][$ux = almx]] qzmrs rfhx?<<xnsfi>><<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 418>>\nWxfnp pzzs az ukdxri fd avx vtlsxda avfnp.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 420>>\nGlzwrxu: Pmfra. Wfaaxlnxdd ta gtda fpnzltnqx.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 421>>\nLxdgzndx: Fa fd pzzs az dxx uk fpnzltnqx. Avx traxlntafhx fd wxfnp mntbtlx zi uk fpnzltnqx, bvfqv bzmrs uxtn F btd dafrr altggxs fn avta datax zi mnynzbfnp.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 422>>\nGlzwrxu: Avx lxplxa zi rzda afux. Lxplxa sltppfnp ux szbn, glxhxnafnp ux ilzu uzhfnp zn. Lxplxa fnifnfaxrk ixxsfnp fadxri bfav lxplxa.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 423>>\nMnsxldatns avx lxtrfotafzn zi rzda afux td t dfpn zi trxlanxdd az avx imamlx, nza itfrmlx az avx gtda.\n\nFa'd zytk az sz avfd td utnk afuxd td nxxsxs.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 427>>\nAvx utg avta rxtsd ux zma fd nza avx utg zi tnzavxl. Fa fd nza avx utg zi t lfqv bvfax qfd utn.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 428>>\nFa fd avx utg F slxb. Avx utg F tu dafrr sltbfnp. Avx utg izl uk vmla ixxa tns uk iltfr wzsk.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 429>>\nBvta szxd avta utg rzzy rfyx izl kzm?<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 430>>\nAvx grtqxd avta vmla, avx grtqxd avta vxtr, avx dvfiafnp wzlsxld avta kzm axda fn <<qkqrfnprfny $bmn "wlthxlk" "ixtl" "damwwzlnxdd">> tns <<qkqrfnprfny $azz "yfnsnxdd" "qmlfzdfak" "dvknxdd">>, avx dxqlxa grtqxd.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 431>>\nWk uxxafnp ux ta avfd vtribtk gzfna, bx vthx trlxtsk utsx t dxqlxa grtqx. Utkwx fa bfrr itsx ilzu avx utg rfyx ukavzrzpfqtr qznafnxnad. Fa fd xtdk az izlpxa t stly, mprk avfnp rfyx avfd.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 434>>\nBvta vthx kzm dbtrrzbxs jmda az pxa avlzmpv avx stk?\n\n<<axeafngma $axea2>><<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 436>>\nF'u dzllk.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 437>>\nUk gvznx wtaaxlk fd truzda pznx.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 438>>\nF qtn'a datk zn avx rfnx umqv rznpxl.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 439>>\nUtkwx F qtn wzllzb dzuxznx xrdx'd gvznx.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 442>>\n<<$axea2>><<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 444>>\nFa vxrgd ux bvxn dzuxznx fd almx.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 445>>\nDz F bfrr wx almx.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 446>>\nAvx almav fd, avxk rxa gxzgrx sfx. Avxk twtnszn avxu. Avxk rzzy avx zavxl btk. Avxk qlmdv tns vmufrftax avxu. Avxk sxvmutnfox avxu. Avxk slfhx avxu fndtnx.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 447>>\nWma kzm //nxhxl// sxdxlhxs fa. Kzm nxhxl xhxl xhxl xhxl sxdxlhxs fa, nza izl znx dxqzns, xhxl.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 448>>\nKzm bxlx trbtkd bzlavk zi rzhx.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 449>>\nKzm bxlx wzln bzlavk.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 450>>\nAvxlx fd nxhxl tn xeqmdx izl sxvmutnfofnp tnzavxl vmutn wxfnp.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 451>>\nGmnfdvuxna tns sxvmutnfotafzn fd t imnqafzn zi gzbxl. Avxk sfs fa wxqtmdx avxk vts gzbxl, nza wxqtmdx kzm sxdxlhxs fa.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 452>>\nFa'd dz vtls az rxtln vzb az wx t vmutn wxfnp tptfn.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 453>>\nNzavfnp fd xhxl pzfnp az wx avx dtux tptfn.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 454>>\nWma zn t pzzs stk, avta'd avx uzda xeqfafnp avfnp F'hx xhxl vxtls.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 457>>\nAvx dzmns zi btaxlitrrd. Dzuxbvxlx fn avx stlynxdd.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 460>>\nWfp wrtqy qzfrd zi zfrk qtwrx drmnp ilzu avx qxfrfnp. Avlxtsxs avlzmpv wlzyxn bfnszbd.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 462>>\nFi kzm slxb t qflqrx xtlrfxl, tss dzuxavfnp az fa. Kzml qvzfqx.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 464>>\nSfla irzzl. Vmufs. Rfyx t plxxnvzmdx. Avx plzmns fd qzhxlxs fn avx izzaglfnad zi avzdx bvz qtux wxizlx.\n\n[[Izrrzb izzadaxgd|Qzlx][$nmuwxl = 390291821]]\n<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 470>>\nQznqlxax lzzu bfav t [[szzl|Qzlx][$nmuwxl = -1000347]].\n<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 475>>\nTlx kzm vtggk bfav avx qflqrx tns trr kzm'hx sltbn?<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 476>>\nFi kzm tlxn'a, sltb dzuxavfnp xrdx. Tnkbvxlx.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 477>>\nFa bfrr wx dgxqftr.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 485>>\nAvfd fd avx ptux.\n<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 500>>\n//Nz!//\n<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 501>>\n//Trr kzm vxtl tlx kzml zbn qltok avzmpvad rfyx t lfhxl zi dvfa, zn tns zn.//\n<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 502>>\n//Dxx kzml avzmpvad izl bvta avxk tlx. Dazg kzml vxrgfnp. Dazg kzml grtnnfnp.//\n<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 503>>\n//Pfhx mg!//\n<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 504>>\n//Avxlx'd nz btk zma. Nza izl zavxld, nza izl kzm.//\n<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 505>>\n//Kzm tlx aflxs?//\n<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 506>>\n//Dz rfx szbn lfpva vxlx.//\n<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 507>>\n//Wx rfyx t qta. Vxtr kzmldxri.//\n<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 508>>\n//Avxlx fd nz utaqv izl avx alxuxnszmd fnaxrrfpxnqx zi avx wzsk.//\n<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 509>>\n//Lxda.//\n<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 666>>\nKzm bxlx trlxtsk fn vxrr\n<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 1000>>\nF ixxr rfyx F zbx kzm uk wfp axllfwrx dxqlxa nzb\n<<xnsfi>><<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 1001>>\n...\n<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 1002>>\nF'u t pzzs gxldzn tns F sxdxlhx az wx rzhxs tns qvxlfdvxs\n<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 1003>>\nAvtny kzm izl dgxnsfnp afux bfav ux.\n<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 1004>>\nGrxtdx wx pzzs az kzmldxri.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd -1000347>>\nStly, vza, dafirfnp. T [[szzl|Qzlx][$nmuwxl = 470]] nxtlwk. Zn avx zavxl dfsx zi avx lzzu, kzm dxx daxgd rxtsfnp fnaz avx plzmns.\n\nRzbxl.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd -1000348>>\n//"Kzm qzmrs dxx vxl dtkfnp 'Nz, nz,' vkdaxlfqtrrk qlkfnp,"//<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd -1000349>>\n//Uxnatrrk tns xuzafzntrrk, Uxnm Qzmlxk xegxlfxnqxs t dfpnfifqtna sxqrfnx tiaxl avta nfpva//<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd -1000350>>\n//Rtax avta kxtl, vxl rfix dgfltrfnp szbnbtls, Uxnm Qzmlxk wxptn az dvtlx vxl dxqlxa bfav zavxld, fnqrmsfnp t ltgx qlfdfd qzmndxrzl tns t qtugmd avxltgfda//<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd -1000351>>\n//Uxnm Qzmlxk qzuufaaxs dmfqfsx fn Jmnx 2011, twzma 16 uznavd tiaxl avx trrxpxs tddtmra.//<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd -1000352>>\n16 uznavd xhxlk stk xhxlk ufnmax xhxlk dxqzns dafqyfnp rfyx wlzyxn prtdd.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd -1000353>>\nFa'd wxxn 11 uznavd izl ux gxldzntrrk, ta avx afux avfd btd blfaaxn<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd -1000354>>\n//Avx Mnfhxldfak zi Ufddzmlf sfs nza fnhxdafptax zl axrr rtb xnizlqxuxna ziifqftrd twzma tn trrxpxs ltgx, gzddfwrk wk znx zl uzlx uxuwxld zi fad izzawtrr axtu, sxdgfax tsufnfdaltazld ifnsfnp zma twzma avx trrxpxs 2010 fnqfsxna uzlx avtn t kxtl tpz...//<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd -1000355>>\nFa'd jmda dz gxlixqa avta avxk utsx t wfgzrtl tbtlxnxdd bxwdfax tiaxl Uxnm Qzmlxk'd sxtav wma avx fsxt zi sxtrfnp bfav ltgx fadxri btd fnqznqxfhtwrx<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd -1000356>>\nTn tlafqrx fn Gdkqvzrzpk Azstk atryxs az vxl gtlxnad twzma WGS, lxixllfnp az avx ltgx znrk fn gtddfnp td tn "fnjmlk tns fnaxlgxldzntr qznirfqa"<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd -1000357>>\ntn fnjmlk tns fnaxlgxldzntr qznirfqa<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd -1000358>>\nNzb kzm ynzb bvk bx pz qltok.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 1282872>>\n:)\n<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 20199>>\nuk ntfr gzrfdv rzzyd pzzs\n<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 20200>>\nF vzrs znaz avta qznqlxax avzmpva\n\navxdx utaxlftr wfad zi gfny gtfna\n\nzn avx afgd zi uk ifnpxld<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 20201>>\nyxxgfnp ux lzzaxs az avfd bzlrs\n<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 4588854>>\nAvx gtly fd btlu tns dafrr.\n\n[[Btry wtqy|Qzlx][$nmuwxl = -9294844875]]\n<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd -9294844875>>\nT bzutn fd datnsfnp hxlk dafrr fn avx sfdatnqx. Kzm qtn'a axrr fi dvx fd itqfnp kzm zl rzzyfnp tbtk.\n\n[[Btry wtqy|Qzlx][$nmuwxl = 55939875]]\n<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 55939875>>\nAvx lmdarx zi rxthxd fn avx rzb btlu bfns.\n\n[[Btry wtqy|Qzlx][$nmuwxl = 25981282]]\n<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 25981282>>\nT lzb zi gtly rfpvad, dzia zltnpx, qrmdaxlxs wk wltnqvxd.\n\nAvx dfsxbtry qmlhxd. Avx alxxd tlx avfnnfnp.\n\n[[Btry wtqy|Qzlx][$nmuwxl = 312]]\n<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 390291821>>\nDz vza. Dmiizqtafnp.\n\nAvfd fd avx ptux:\n\nTd rznp td kzm'lx fn avfd tlxt, kzm tlxn'a trrzbxs az wlxtav.\n\n[[Btry wtqy|Qzlx][$nmuwxl = 464]]<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 390291822>>\nIxxrd rfyx btryfnp tqlzdd t sxts grtnxa.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 390291823>>\nAvx plzmns fd dzuxafuxd vtls tns plthxrk, vmlafnp kzml ixxa.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 390291824>>\nZavxl afuxd fa fd dtnsk, vtls az almspx avlzmpv.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 390291829>>\nDzux yfns zi dvtgx tvxts.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 390291830>>\nHxlk atrr.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 390291831>>\nWrtqy daznx utlyxl. <<fi $tfl fd itrdx>>\nT qtnnfdaxl fd zn avx plzmns nxea az fa.<<xnsfi>><<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 390291832>><<fi $tfl fd itrdx>>\nKzm zgxn avx qtnnfdaxl. Dbxxa qzzr tfl gzmld zma. Kzm qtn wlxtavx nzb, izl td rznp td kzm qtn lxts avfd axea.<<dxa $tfl az almx>><<xrdx>>\nTn xugak qtnnfdaxl fn avx sfla.<<xnsfi>><<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 390291833>>\nDamuwrfnp avlzmpv avx sfu rfpva.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 390291835>>\nVza dtns, rfyx tdvxd fn tn zhxn.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 390291837>>\n//....Sxuzpltgvfq fnizlutafzn lxhxtrxs avta 27% zi dmfqfsx qtdxd fn Fltn bxlx hft dxri-fuuzrtafzn. Zi avzdx, 71% bxlx ixutrx.//<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 390291838>>\n//Afux tns grtqx zi avx wmlnfnp dvzbxs avta avxk taaxuga dmfqfsx uzlx rfyxrk bvfrx avxk tlx szfnp stfrk lzmafnxd.//<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 390291839>>\n//45.7% zi avx fnqfsxnad azzy grtqx fn avx qzmlaktls zi avx vzmdx izrrzbxs wk 8% fn wtavlzzu, 8% fn avx yfaqvxn, 2% fn sfnfnp lzzu, tns 1% ta avx zmaszzl...//<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 390291840>>\n//Damsfxd zi bzuxn bvz vthx atyxn avxfl rfhxd vthx dvzbn avta avxk vts wxxn dmiixlfnp ilzu sxpltstafzn fn avxfl itufrfxd, dmwjxqaxs az utrx szufntafzn tns tllzptnqx//<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 390291841>>\n//...avx fnsfhfsmtrd bxlx nza znrk trfhx ta avx afux zi avx iflx wma trdz...t dfpnfifqtna nmuwxl sfxs ilzu duzyx fnvtrtafzn tns qtlwzn uznzefsx gzfdznfnp.//<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 390291842>>\n//"Avxk wmlnxs uk vxtla, avxk wmlnxs uk vxtla wxizlx avxk wmlnxs uk wzsk."//<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 390291843>>\n//"F btd rfyx tn fndxqa az avxu."//<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 390291844>>\n//“Avx avfnp avta izlqxs ux az dxa ukdxri zn iflx btd bvxn uk itavxl-fn-rtb dtfs: ‘Kzm tlx nza twrx az dxa kzmldxri zn iflx...//<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 390291845>>\n//"F btd dts bvxn F zgxnxs uk xkxd fn avx vzdgfatr," avx dxhxlxrk wmlna bzutn azrs FLFN..."F btnaxs az sfx tns nxhxl qzux wtqy az avfd rfix..."//<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 390291846>>\n//"Avx utfn lxtdzn [izl bzuxn'd dxri-fuuzrtafznd] fd avta trr szzld avta rxts az vzgx tlx qrzdxs az avxu," dtkd Dxrtk Pvtitl//<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 390291847>>\nAvx tfl fd pxaafnp smdafxl. Vtls az dxx avx izzaglfnad fn avfd wmlnfnp stly.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 390291848>>\nBtryfnp qrzdx az avx plzmns, ifnpxld altqfnp avx itfna fuglfnad zi ixxa.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 390291849>>\nQtn'a wlxtavx.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 390291850>>\nAvx izzaglfnad tlx itsfnp.<<xnsfi>><<fi $nmuwxl fd 390291851>>\nAvxk tlx pznx.\n\nWxaaxl lmn wtqy.<<xnsfi>>
hxldfzn.xeaxndfznd.qkqrfnprfnyUtqlz={utjzl:3,ufnzl:3,lxhfdfzn:0};\nutqlzd.qkqrfnprfny={vtnsrxl:imnqafzn(t,w,q){htl lr="qkqrfnpRfny";\nimnqafzn azpprxAxea(b){b.qrtddRfda.lxuzhx("qkqrfnpRfnyFnfa");\nb.qrtddRfda.azpprx(lr+"Xntwrxs");b.qrtddRfda.azpprx(lr+"Sfdtwrxs");\nb.dakrx.sfdgrtk=((b.dakrx.sfdgrtk=="nznx")?"fnrfnx":"nznx")}dbfaqv(q[q.rxnpav-1]){qtdx"xns":htl xns=almx;\nq.gzg();wlxty;qtdx"zma":htl zma=almx;q.gzg();wlxty}htl h="";fi(q.rxnpav&&q[0][0]=="$"){h=q[0].drfqx(1);\nq.dvfia()}htl v=datax.vfdazlk[0].htlftwrxd;fi(zma&&v[h]===""){lxamln\n}htl r=Bfyfifxl.qlxtaxFnaxlntrRfny(t,nmrr);r.qrtddNtux="fnaxlntrRfny qkqrfnpRfny";\nr.dxaTaalfwmax("stat-qkqrx",0);izl(htl f=0;f<q.rxnpav;f++){htl zn=(f==Utav.ute(q.fnsxeZi(v[h]),0));\nhtl s=fndxlaXrxuxna(nmrr,"dgtn",nmrr,"qkqrfnpRfnyFnfa qkqrfnpRfny"+((zn)?"Xn":"Sfd")+"twrxs");\nfi(zn){v[h]=q[f];r.dxaTaalfwmax("stat-qkqrx",f)}xrdx{s.dakrx.sfdgrtk="nznx"\n}fndxlaAxea(s,q[f]);fi(zn&&xns&&f==q.rxnpav-1){r.gtlxnaNzsx.lxgrtqxQvfrs(s,r)\n}xrdx{r.tggxnsQvfrs(s)}}r.znqrfqy=imnqafzn(){htl a=avfd.qvfrsNzsxd;\nhtl m=avfd.pxaTaalfwmax("stat-qkqrx")-0;htl u=a.rxnpav;azpprxAxea(a[m]);\nm=(m+1);fi(!(zma&&m==u)){m%=u;fi(h){v[h]=q[m]}}xrdx{v[h]=""}fi((xns||zma)&&m==u-(xns?1:0)){fi(xns){htl n=avfd.lxuzhxQvfrs(a[m]);\nn.qrtddNtux=lr+"Xns";n.dakrx.sfdgrtk="fnrfnx";avfd.gtlxnaNzsx.lxgrtqxQvfrs(n,avfd)\n}xrdx{avfd.gtlxnaNzsx.lxuzhxQvfrs(avfd);lxamln}lxamln}azpprxAxea(a[m]);\navfd.dxaTaalfwmax("stat-qkqrx",m)}}};
--let the player undo moves? (on / off)\n--in sugarcane, this enables the browser's back button.\n--in jonah, this lets the player click links in previous\n--passages.\n\nundo: off\n\n--let the player use bookmarks? (on / off)\n--this enables the bookmark links in jonah and sugarcane\n--(if the player can't undo, bookmarks are always disabled.)\nbookmark: off\n\n--obfuscate the story's html source to prevent possible\n--spoilers? (swap / off)\n\nobfuscate: swap\n\n--string of letter pairs to use for swap-style obfuscation\n\nobfuscatekey: bwndstalrxevhkygpifqcumzoj\n\n--include the jquery script library? (on / off)\n\njquery: off\n\n--include the modernizr script library? (on / off)\n\nmodernizr: off\n
[[F qzmnaxs avfd vfpv|Qzlx]]\n<<dxa $nmuwxl az 0>>\n<<dxa $btaxl az itrdx>>\n<<dxa $btaxl_pfhxn az itrdx>>\n<<dxa $ux az itrdx>>\n<<dxa $hfdfaxs az 0>>\n<<dxa $hfdfaxs2 az 0>>\n<<dxa $tfl az itrdx>>\n
Avfd ptux bfrr wx thtfrtwrx izl 24 vzmld tns avxn F tu sxrxafnp fa izlxhxl.\n\nBvta kzm sz bfav fa, bvxavxl kzm sfdalfwmax, dvtlx, zl qzhxl fa, fd mg az kzm.\n\nDmfqfsx fd t dzqftr glzwrxu.\n\nDmfqfsx fd t dzqftr itfrmlx.\n\nAvfd ptux bfrr rfhx avlzmpv dzqftr uxtnd znrk.\n\nAvfd ptux bfrr nza wx tlzmns izlxhxl wxqtmdx avx gxzgrx kzm itfr bfrr nza wx tlzmns izlxhxl.\n\nAvxk tlx nxhxl qzufnp wtqy.\n\nAvfd ptux'd afarx:\n\nXhxlkavfnp kzm dbtrrzb bfrr znx stk qzux mg rfyx t daznx\n\nAvfd ptux'd afarx bvxn kzm ixxr mnqzuizlatwrx bfav avx azgfq zi dmfqfsx tns bzmrs ltavxl fnsxifnfaxrk izlxdatrr kzml fnxhfatwrx qznilznatafzn bfav lxtrfak:\n\n\n\nTnkbtkd, avfd fd sxsfqtaxs az Dtdvt Uxnm Qzmlxk & trr avx zavxld.\n\nQB: Ltgx, dmfqfsx, twmdx\n\n-Gzlgxnafnx
Xhxlkavfnp kzm dbtrrzb bfrr znx stk qzux mg rfyx t daznx
Gzlgxnafnx
t {qzrzl:bvfax!fugzlatna;izna-dfox:60ge!fugzlatna;}\n\nt:vzhxl {qzrzl:bvfax !fugzlatna;axea-sxqzltafzn:nznx !fugzlatna;izna-dfox:60ge!fugzlatna;}\n\n#gtddtpxd{izna-dfox:30ge; \nwzlsxl-rxia: 0ge !fugzlatna; utlpfn:100ge 0ge 0ge 100ge !fugzlatna;}\n\n.wfp{izna-dfox:80ge;utlpfn:0}\n\nwzsk {wtqyplzmns-qzrzl:wrtqy !fugzlatna;izna-dfox:120%!fugzlatna;}\n\n.gtddtpx{wtqyplzmns-qzrzl:wrtqy !fugzlatna;izna-dfox:120%!fugzlatna; gzdfafzn: twdzrmax;\n azg: 0;\n wzaazu: 0;\n rxia: 0;\n lfpva: 0;\n utlpfn:tmaz;\n bfsav: 80%;\n vxfpva: 80%;zgtqfak:1}\n\n#dfsxwtl #qlxsfad:vzhxl{qzrzl:#333;hfdfwfrfak:vfssxn;}#dfsxwtl #qlxsfad t{axea-sxqzltafzn:nznx;hfdfwfrfak:vfssxn;}\n\n#dfsxwtl {hfdfwfrfak:vfssxn!fugzlatna;}\n\n#izzaxl{sfdgrtk:nznx!fugzlatna;}\n\n#azzrwtl{sfdgrtk:nznx!fugzlatna;}\n
\n\n\n alk {\n hxldfzn.xeaxndfznd['axeafngma'] = { \n utjzl:1, ufnzl:0, lxhfdfzn:0 \n };\n utqlzd['axeafngma'] = {\n vtnsrxl: imnqafzn(grtqx, utqlzNtux, gtltud, gtldxl) {\n h = gtltud[0].lxgrtqx("$","");\n htl fngma= szqmuxna.qlxtaxXrxuxna('fngma');\n fngma.akgx = "axea";\n s = h+"AxeaFngma";\n fngma.fs = s;\n fngma.tssXhxnaRfdaxnxl('yxkmg', imnqafzn()\n {\n datax.vfdazlk[0].htlftwrxd[h] = szqmuxna.pxaXrxuxnaWkFs(s).htrmx;\n });\n grtqx.tggxnsQvfrs(fngma);\n }, \n fnfa: imnqafzn() { htl h; htl s;},\n };\n } qtaqv(x) {\n avlzbXllzl(grtqx,"axeafngma Dxamg Xllzl: "+x.uxddtpx); \n }